Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


W związku z systematycznie powiększanym zasobem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych Czytelników na kolejne interesujące publikacje prezentowane w repozytorium niniejszej wirtualnej biblioteki – tzw. jednodniówki.

 

Jak sama nazwa wskazuje jednodniówki, to materiały okolicznościowe wydane jednorazowo; jednym słowem publikacje okazyjno-aperiodyczne. Redagowane są zazwyczaj przez organizacje, instytucje, stowarzyszenia, etc., które nie posiadają swoich regularnych organów prasowych, a wydawane z okazji ważnych, wydarzeń m. in.:


W zbiorach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej udostępnione zostały prace Jerzego Wygody – współczesnego artysty i fotografika, laureata wielu nagród i wyróżnień; od 1962 r. tak pracą, jak i miejscem zamieszkania związanego z miastem Rzeszów. Choć artysty nie da się zamknąć w ramy jakiejkolwiek kategorii w dziedzinie sztuki jaką jest fotografia, to z całą pewnością można stwierdzić, iż tym co w głównej mierze charakteryzuje jego twórczość jest optymistyczne przesłanie płynące z jego prac, co warte podkreślenia, również tych o tematyce bardzo doniosłej i poważnej.

 

Już teraz, na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, Czytelnicy mogą odnaleźć część prac autorstwa Pana J. Wygody, a mianowicie: fotograficzno-artystyczną dokumentację  Zachodnio-Galicyjskich wojennych nekropolii z okresu I wojny światowej (1914-1918) oraz, utrwalone na przełomie lat 2009-2011 również w formie fotografii, działania obrzędowe wielkanocnych straży grobowych tzw. turków.

 

W niedługim czasie zasób PBC poszerzy się o prace i fotografie pochodzące z kolejnych projektów i przedsięwzięć fotografika. Zachęcamy naszych Czytelników do śledzenia pojawiających się nowości, jak również do odwiedzania wirtualnej wystawy poświęconej artyście oraz jego twórczości.


W dniach od 9 kwietnia do 17 maja 2013 r., pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie prowadzili prace digitalizacyjne w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Dzięki temu, zasób Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej będzie systematycznie poszerzany o kolejne ciekawe materiały.


Konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej liczy już 12. uczestników. Są nimi biblioteki różnych typów, uczelnie oraz muzea.

Do instytucji, które przystąpiły do współpracy w ramach PBC w 2013 r. należą:

  • Muzeum - Zamek w Łańcucie (w Konsorcjum od 01.2013),
  • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu (w Konsorcjum od 01.2013),
  • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (w Konsorcjum od 02.2013),
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu (w Konsorcjum od 03.2013),
  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (w Konsorcjum od 04.2013).

Dzięki współpracy wielu instytucji zasoby Biblioteki Cyfrowej systematycznie się powiększają.

Zapraszamy do współpracy w ramach Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej zarówno instytucje jak i autorów.


Zgodnie z założeniami projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa”, w dniach 14 − 25 stycznia 2013 r., pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie prowadzili prace digitalizacyjne w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu.


Miło nam poinformować, że Konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powiększyło się o nowych uczestników. W grudniu 2012 roku do porozumienia o współtworzeniu zasobu PBC przystąpiły dwie instytucje: Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, zaś w styczniu 2013 roku: Muzeum-Zamek w Łańcucie i Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu.


Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa poszerza się o kolejną bardzo ważną kolekcję. Dzięki współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku publikujemy książki i czasopisma, których tematyka skupia się wokół szeroko pojętej historii Podkarpacia. W kolekcji ukazują się m. in. prace wybitnego etnografa, kustosza Muzeum Budownictwa Ludowego Henryka Olszańskiego. Ponadto dwa kluczowe czasopisma będące zbiorem najważniejszych i najcenniejszych prac z dziedziny etnografii, etnologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa: „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, które są kontynuacją „Biuletynu Informacyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” i „Acta Scansenologica”.


W repozytorium Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej udostępnione zostały kolejne materiały pochodzące ze zbiorów biblioteki łańcuckiego Zamku. Tym razem są to unikatowe stare kalendarze i almanachy. W głównej mierze tworzą je materiały w języku polskim, jakkolwiek nie brakuje również i tych w języku niemieckim i francuskim. Współczesnym kalendarz kojarzy się jedynie ze spisem dni w roku z podziałem na tygodnie i miesiące oraz oznaczeniem świąt. W przeszłości kalendarze i almanachy poprzez swoją nieprzeciętną zawartość, strukturę oraz szatę graficzną pełniły nieco inną funkcję (o czym szerzej poniżej) i dzięki temu w chwili obecnej stanowią bardzo ciekawą perspektywę do poznania życia społecznego oraz zainteresowań Polaków w wieku XIX i na początku wieku XX, jak również szybko zmieniających się trendów w kulturze oraz sztuce ówczesnej epoki.

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0