Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


W ramach współpracy z lokalnymi organizacjami społeczno-kulturalnymi na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej pojawiają się czasopisma związane z ich działalnością. Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia jest właśnie śladem działalności najstarszej organizacji społeczno-kulturalnej w Jarosławiu. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia formalnie istnieje już od 1935 r., pierwotnie pod nazwą Stowarzyszenie Miłośników Dawnego Jarosławia. Powstało ono w oparciu i z inspiracji innych stowarzyszeń miłośników przeszłości: Warszawy, Lwowa i Krakowa. Jego priorytetem, wyrażonym na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 1935 r., było: „Czuwanie nad zabytkami, opiekowanie się muzeum i archiwum, rozwijaniem u społeczeństwa miejscowego zamiłowania do swego miasta i propagowanie Jarosławia na szerszym terenie” (Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1963-1964, [r. 4], s. 9 ).


Za zgodą Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego, na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, udostępnione zostały praktycznie wszystkie numery czasopisma Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne (wyjątek stanowi ostatni, dotychczas jeszcze niezdigitalizowany, 39. numer pisma).


Pracownia Digitalizacji Zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie została doposażona w dwa skanery. Nowe urządzenia pozwolą na skanowanie dokumentów o dużych formatach oraz mikrofilmów.


Pragniemy poinformować, iż publikacje prezentowane na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej przekroczyły liczbę 10 000! Wśród zamieszczonych materiałów można odnaleźć tak książki, jak również rękopisy (m. in. listy), kartografię, muzykalia, pocztówki, fotografie, dokumenty życia społecznego w formie np. zaproszeń, afiszy, ulotek, folderów, programów, obwieszczeń, odezw, a także gazety i czasopisma, sprawozdania szkolne, skorowidze, księgi adresowe, schematyzmy, kalendarze i wiele innych.


Jerzy Wygoda  - uznany twórca fotografii krajobrazowej, dokumentacyjnej i reportażowej, utytułowany licznymi nagrodami, autor wielu wystaw w Polsce i za granicą. Artysta fotografował m.in. stary Rzeszów, wieżowce nowojorskiego Manhattanu, wieś polską, życie polonii amerykańskiej, mecze rugby, świat roślin, krajobrazy, kirkuty, cmentarze wojenne, wiatraki, uroczystości dożynkowe.


W dniach 1 – 24 października 2013 roku, zgodnie z założeniami projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa”, pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie prowadzili prace digitalizacyjne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.


Pragniemy poinformować, że Konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powiększyło się o nowego uczestnika. W październiku 2013 roku do porozumienia o współtworzeniu zasobu PBC przystąpiła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu.


Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, prowadzona przez pracowników WiMBP w Rzeszowie, pozwoliła na udostępnienie w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej tytułów takich jak: Biszkopt : dwutygodnik harcerski wydawany przez zastęp „Lisów” II Pl. oraz Harcerski dziennik podróży odbytej w 1934 r. na trasie Przemyśl-Warszawa. Niech będzie to więc pretekstem aby zaprezentować Czytelnikom inne publikacje, nie tylko z harcerstwem podkarpackim związane, ale też przez nie współtworzone.

 

Harcerstwo to polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci oraz młodzieży oparty na służbie i samodoskonaleniu. Wzorowany jest na brytyjskim skautingu, a za datę powstania przyjmuje się rok 1910, kiedy to Andrzej Małkowski przetłumaczył na język polski podręcznik Roberta Baden-Powella Scouting for boys. W tym samym roku uczniowie I Gimnazjum św. Anny w Krakowie założyli Zastęp Kruków.

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0