Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


W dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Młodych Bibliotekarzy „Bezgraniczna Biblioteka”. Impreza (m. in. konferencja, warsztaty), skierowana została do bibliotekarzy z Ukrainy i Polski, którzy nie przekroczyli 35. roku  życia. Myślą przewodnią spotkania było podkreślenie roli i znaczenia nowych technologii informatycznych oraz pokazanie możliwości wykorzystywania ich na co dzień w pracy z czytelnikiem. Konferencja zorganizowana została w ramach, podjętego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, ogólnopolskiego przedsięwzięcia – Europejski Stadion Kultury 2014, a zrealizowana zgodnie z projektem Wschód Kultury.


Fraza to czasopismo o największym zasięgu kulturalnym w południowo-wschodniej Polsce obok lubelskiego Akcentu. Jest czasopismem głównie nastawionym na twórczość lokalną, niemniej nie ogranicza się tylko do artystów z regionu. Jest także pismem otwartym, na którego łamach pojawiali się i debiutowali artyści spoza podkarpacia, a także artyści zagraniczni. Otwartość, od początku istnienia czasopisma, była kluczowym założeniem. Na wstępie pierwszego numeru redakcja deklarowała:

 

Żywimy nadzieję, że łamy FRAZY będą miejscem ożywionej, polemicznej
i wielogłosowej dyskusji dotyczącej zagadnień szeroko rozumianej kultury.

Fraza : pismo literacko-społeczne, 1991, nr 1, s. 5


17 maja 2014 r. odbyła się 6. edycja Nocy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W ramach imprezy, po raz trzeci, zaprezentowany został sprzęt informatyczny wykorzystywany na co dzień w Pracowni Digitalizacji. Ponadto przygotowany został pokaz multimedialny wybranych publikacji pochodzących z zasobu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

 


18 maja przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. Święto to obchodzone jest od 1978 roku, na mocy rezolucji podpisanej w Moskwie 28 maja 1977 roku z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM, ang.: International Council Of Museums) działającej przy UNESCO. Od 1992 roku dzień ten każdorazowo obchodzony jest pod innym, ustalonym przez ICOM hasłem. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: Zbiory muzealne tworzą połączenia.


Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem dla chrześcijan, celebrowanym na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest świętem ruchomym, od siedemnastu wieków obchodzonym w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca (między 21 marca a 25 kwietnia). Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odprawiana wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją, w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym pełne symboliki obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno.


Wśród mnogości prezentowanych na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej materiałów, na uwagę zasługują Nowiny - jedna z najpopularniejszych gazet  regionu wydawana regularnie od września 1949 roku do chwili obecnej [sic!]. Na łamach niniejszej wirtualnej biblioteki, udostępniona została większość dotychczas wydanych numerów tego czasopisma, jakkolwiek bieżący szkic (co sugeruje jego tytuł) tyczyć się będzie jedynie tych, które zostały opublikowane na przestrzeni lat 1949-1989. Należy zaznaczyć, iż mimo kompletności roczników gazety, w ich obrębie mogą pojawić się braki poszczególnych numerów. Nie jest to spowodowane bynajmniej brakiem dobrej woli osoby skanującej tudzież niedopatrzeniem ze strony pracownika sporządzającego opis bibliograficzny, a stanem zachowania oryginału digitalizowanych dokumentów.


Drugiego kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto to zostało ustanowione w 1967 r. przez IBBY (International Board on Books for Young People) - międzynarodową organizację non-profit, zajmującą się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej. Data obchodów święta związana jest z rocznicą urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Celem tego dnia jest promowanie literatury dla młodych czytelników i zachęcanie ich do czytania.


24 marca 2014 r. minęła 220. rocznica insurekcji kościuszkowskiej. W związku z tym chcielibyśmy zaprezentować naszym Czytelnikom, opublikowane w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej, materiały przybliżające wydarzenia tamtych lat oraz postać naczelnika powstania - Tadeusza Kościuszki.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0