Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


Początków pocztówki należy szukać w Niemczech. 30 listopada 1865 roku dr Heinrich von Stephan przedstawił pomysł pocztowego listka do krótkiej korespondencji. W 1868 r. kolejne projekty karty korespondencyjnej przedstawili lipscy księgarze Friedlein - w lipcu, a w sierpniu - Wilhelm Pardubitz. Nie znalazły one jednak uznania poczty niemieckiej. Realizacji doczekał się dopiero pomysł dr Emanuela Hermanna na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. 1 października 1869 roku pojawiły się pierwsze na świecie karty korespondencyjne z nadrukowanym znaczkiem.


Pocztówka była w tamtych czasach bardzo śmiałą propozycją, naruszała bowiem tajemnicę korespondencji. Wszystkie treści przekazywane dotychczas w formie listów w kopertach miały ujrzeć nagle światło dzienne i dostać się przed oczy osób niepowołanych.


28 lipca 2014 roku minęła okrągła, bo setna, rocznica wybuchu I wojny światowej (w latach 20 oraz 30 ubiegłego wieku nazywanej wielką wojną). W związku z tym faktem, na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej zarysowano szkic tego historycznego wydarzenia. Ma on na celu ukazanie, wszystkim zainteresowanym, najważniejszych wydarzeń tego konfliktu zbrojnego, jak również zaprezentowanie materiałów (na co dzień skatalogowanych w odpowiednich kolekcjach niniejszej wirtualnej biblioteki) swoją tematyką poruszających w sposób bezpośredni (dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, pocztówki) tudzież pośredni (opracowania, monografie) problematykę I wojny światowej.

Zachęcamy Czytelników do zapoznania się z wydarzeniami okresu wielkiej wojny, jak również do przeglądania umieszczonych na stronie PBC materiałów jej dotyczących.


Nowiny od samego początku istnienia były formalnie i ideologicznie czasopismem partyjnym (Rys historyczny Rzeszowskiej Gazety Codziennej "Nowiny" (1949-1989)). Przez blisko pół wieku, czasopismo będące organem (do 1974 r.) potem dziennikiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kształtowało wizerunek społeczno-kulturalny Polski południowo-wschodniej, a także jej odbiór przez samych czytelników. Istotne jest to, że Nowiny do 1989 r. pozostały monopolistą na rynku wydawniczym w sektorze czasopism o charakterze regionalnym na Podkarpaciu.

 

Rok 1989 i głosowanie z 4 czerwca - pokłosie porozumień Okrągłego Stołu (luty-kwiecień) - przyniosły ważne zmiany, między innymi zmiany polityczne. Uważny czytelnik Nowin z pewnością zauważy jak zespół redakcyjny, pod kierownictwem Henryka Pasławskiego, trzymał się ściśle i wiernie ideom i doktrynie partii. Wprawdzie na łamach gazety pojawiały się informacje o nadchodzących wyborach, informowano na sucho o porozumieniu, jednak raz po raz pojawiały się hasła w winietach typu: Nie słuchaj podpowiadaczy - wybierz sam!. A jako pierwszych potencjalnych kandydatów do sejmu zaprezentowano sylwetki członków porozumienia władz PZPR, SD, ZSL, Stowarzyszenia PAX i tych wszystkich pomniejszych ugrupowań, które faktycznie były mutacją Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. O obiektywizmie dziennikarskim i pluralizmie światopoglądowym, pomimo nadchodzących zmian, nie było mowy. Nowiny: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostały przybudówką partyjną aż do 27 stycznia 1990 roku (sic!). Jeszcze na parę tygodni przez ostatnim XI Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na łamach Nowin pojawiały się liczne głosy pełne obaw o partię i jednocześnie nadziei na nową frakcję, ale w starej niezmiennej formie: Członkowie kierownictwa dotychczasowej PZPR, już nie przewodniej siły - zarówno z własnej, realistycznej woli i oceny, jak też z tytułu stosownej nowelizacji Konstytucji - niemal każdego dnia odbywają spotkania z aktywem partyjnym poszczególnych województw… (K. Strzelecki, Przed pożegnaniem PZPR, „Nowiny” 1989, nr 14, s. 3). Tym obawom i nadziejom jak widać sekundowali redakcja i dziennikarze Nowin.


4 lipca 2014 r. przypada 80. rocznica śmierci Marii Skłodowskiej-Curie - fizyczki i chemiczki polskiego pochodzenia, dwukrotnie wyróżnionej Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, w dziedzinie fizyki (1903) oraz chemii (1911). Jedyna w historii kobieta-naukowiec dwukrotnie uhonorowana tym wyróżnieniem. Była prekursorką radiochemii, pierwszą w historii Sorbony kobietą profesorem, jak również jedyną osobą nie urodzoną we Francji, której szczątki spoczywają w paryskim Panteonie.

 

Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie, gdzie spędziła dzieciństwo i ukończyła szkołę średnią. Była najmłodszą z pięciorga dzieci Władysława Skłodowskiego i Bronisławy z Boguskich. Ojciec wykładał matematykę i fizykę w gimnazjum, matka zaś była przełożoną szkoły żeńskiej. Gdy Maria miała jedenaście lat zmarła jej matka, która od lat chorowała na gruźlicę. Po jej śmierci wychowaniem zajął się ojciec, który sam był znakomitym pedagogiem. Wszystkie dzieci państwa Skłodowskich pełniły później ważne funkcje w społeczeństwie: Józef był znanym warszawskim lekarzem, Bronisława lekarką oraz działaczką społeczną, Helena poszła w ślady rodziców i poświęciła się pracy pedagogicznej.
Szkołę średnią Maria Skłodowska ukończyła ze złotym medalem. W latach 1884-1891 pracowała jako nauczycielka domowa oraz uczęszczała na kursy Naukowe w pracowniach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, gdzie opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła się z pracą naukowo-badawczą.


W dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Młodych Bibliotekarzy „Bezgraniczna Biblioteka”. Impreza (m. in. konferencja, warsztaty), skierowana została do bibliotekarzy z Ukrainy i Polski, którzy nie przekroczyli 35. roku  życia. Myślą przewodnią spotkania było podkreślenie roli i znaczenia nowych technologii informatycznych oraz pokazanie możliwości wykorzystywania ich na co dzień w pracy z czytelnikiem. Konferencja zorganizowana została w ramach, podjętego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury, ogólnopolskiego przedsięwzięcia – Europejski Stadion Kultury 2014, a zrealizowana zgodnie z projektem Wschód Kultury.


Fraza to czasopismo o największym zasięgu kulturalnym w południowo-wschodniej Polsce obok lubelskiego Akcentu. Jest czasopismem głównie nastawionym na twórczość lokalną, niemniej nie ogranicza się tylko do artystów z regionu. Jest także pismem otwartym, na którego łamach pojawiali się i debiutowali artyści spoza podkarpacia, a także artyści zagraniczni. Otwartość, od początku istnienia czasopisma, była kluczowym założeniem. Na wstępie pierwszego numeru redakcja deklarowała:

 

Żywimy nadzieję, że łamy FRAZY będą miejscem ożywionej, polemicznej
i wielogłosowej dyskusji dotyczącej zagadnień szeroko rozumianej kultury.

Fraza : pismo literacko-społeczne, 1991, nr 1, s. 5


17 maja 2014 r. odbyła się 6. edycja Nocy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. W ramach imprezy, po raz trzeci, zaprezentowany został sprzęt informatyczny wykorzystywany na co dzień w Pracowni Digitalizacji. Ponadto przygotowany został pokaz multimedialny wybranych publikacji pochodzących z zasobu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

 


18 maja przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. Święto to obchodzone jest od 1978 roku, na mocy rezolucji podpisanej w Moskwie 28 maja 1977 roku z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM, ang.: International Council Of Museums) działającej przy UNESCO. Od 1992 roku dzień ten każdorazowo obchodzony jest pod innym, ustalonym przez ICOM hasłem. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: Zbiory muzealne tworzą połączenia.

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0