Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Od momentu powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie funkcjonuje w jej strukturach Biblioteka Uczelniana. Bibliotekę tworzą trzy agendy mieszczące się w poszczególnych obiektach dydaktycznych szkoły:

  • Biblioteka Główna (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna z Czytelnią
    Internetową),
  • Biblioteka Zakładu Filologii Germańskiej,
  • Czytelnia Instytutu Politechnicznego i Instytutu Kultury Fizycznej.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty). Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy uczelni, natomiast czytelnie mają charakter otwarty i udostępniają swoje zbiory wszystkim zainteresowanym.

Biblioteka wspomaga proces kształcenia oferując księgozbiór ściśle dostosowany do potrzeb studentów. Obecnie zbiór biblioteczny liczy ponad 54 tys. woluminów oraz 4 tys. zbiorów specjalnych. Prenumerata obejmuje ponad 100 tytułów gazet i czasopism (także obcojęzycznych).

Od 2006 roku prace związane z opracowaniem i obsługą czytelników odbywają się za pomocą systemu Libra 2000. Udostępniony w Internecie w postaci serwisu WWW katalog umożliwia użytkownikom nieprzerwany, bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych biblioteki z dowolnego komputera podłączonego do sieci.

PWSZ w Krośnie przystąpiła do Konsorcjum Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej 24 czerwca 2011 r.

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Biblioteka Główna, Rynek 1

38-400 Krosno

tel. (013) 43 75 546 (Wypożyczalnia)
tel. (013) 43 75 548 (Czytelnia Główna)

 

 

Mapa dojazdu

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0