Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki


Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów, według których można te publikacje przeszukiwać. Zbiory zgromadzone w PBC udostępniane są w kilkunastu kolekcjach, są to m.in.:

  • Dziedzictwo kulturowe
  • Materiały naukowe i dydaktyczne
  • Regionalia
  • Gazety i czasopisma
  • Pigonianum
Pełny wykaz kolekcji znajduje sie w na stronie głównej portalu PBC w zakładce Kolekcje

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0