Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki

Wiadomości


W repozytorium Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej udostępnione zostały kolejne materiały pochodzące ze zbiorów biblioteki łańcuckiego Zamku. Tym razem są to unikatowe stare kalendarze i almanachy. W głównej mierze tworzą je materiały w języku polskim, jakkolwiek nie brakuje również i tych w języku niemieckim i francuskim. Współczesnym kalendarz kojarzy się jedynie ze spisem dni w roku z podziałem na tygodnie i miesiące oraz oznaczeniem świąt. W przeszłości kalendarze i almanachy poprzez swoją nieprzeciętną zawartość, strukturę oraz szatę graficzną pełniły nieco inną funkcję (o czym szerzej poniżej) i dzięki temu w chwili obecnej stanowią bardzo ciekawą perspektywę do poznania życia społecznego oraz zainteresowań Polaków w wieku XIX i na początku wieku XX, jak również szybko zmieniających się trendów w kulturze oraz sztuce ówczesnej epoki.


W ostatnim czasie zasób Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej został poszerzony o nowe zbiory jakimi są dzieła włoskiego kompozytora Marcella di Capua (przez niektórych zwanego Bernardinim) z kolekcji Muzeum-Zamku w Łańcucie. Jeśli chodzi o samego artystę, to tak lata jego życia (żył na przełomie wieków XVIII i XIX), miejsce urodzenia, jak również godność jaką współcześni go określali, do dziś pozostają niewyjaśnione. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prozaiczna a mianowicie: niewielka ilość informacji na temat artysty, które zachowały się do dnia dzisiejszego oraz zawarte w nich liczne sprzeczności. Wśród wielu niewiadomych jedno jest pewne - muzyk pełnił funkcję kapelmistrza na dworze księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, a co za tym idzie przez pewien okres swego życia był nierozerwalnie związany z łańcuckim zamkiem.


W ostatnich dniach zasób Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej poszerzył się o Statut Ordynacji Łańcuckiej ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie. Należy podkreślić, iż jest to oryginał aktu, sporządzonego przez Alfreda I Potockiego za zgodą cesarza austriackiego Franciszka I, z dnia 2 marca 1830 r.
Głównym celem spisania ordynacji była chęć zabezpieczenia majątku rodowego przed podziałem, sprzedażą, jak również wszelkiego rodzaju obciążeniami finansowymi. Ponadto statut ustanawiał dziedziczne dóbr ordynackich w linii męskiej na zasadzie tzw. primogenitury (prawo pierwszeństwa dziedziczenia przysługujące najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi w linii prostej). Ordynację łańcucką stanowiły pierwotnie dwa klucze łańcucki i lubomierski - w XIX w. Potoccy jeszcze kilkakrotnie rozszerzali obszar ordynacji. Koniec obowiązywania ordynacji łańcuckiej wiąże się z datą 13 lipca 1939 r. kiedy to na mocy ustawy sejmowej wszelkie ordynacje w Polsce zostały zniesione. Warto zaznaczyć, iż o ile powyższy akt prawny w ograniczony sposób rozwiązywał sprawę istnienia ordynacji, o tyle dekret PKWN o reformie rolnej z dnia 6 września 1944 r. skutecznie traktował o parcelacji ziem i przejmowaniu kolejnych dóbr na rzecz skarbu państwa (m. in. łańcuckiego zamku).

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0