Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki


28 listopada 2017 roku w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyło się seminarium pt. Zbiory regionalnych instytucji kultury w sieci. Platformy, wyzwania, strategie skierowane do przedstawicieli regionalnych instytucji kultury zainteresowanych szerokim udostępnianiem swoich zbiorów w internecie. W spotkaniu wzięli udział Agata Rak i Michał Zajdel z Działu Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych (Pracownia Digitalizacji) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

 

Celem zrealizowanego w ramach akcji TuEuropeana 2017 seminarium było zaprezentowanie metod jakimi jednostki kultury mogą udostępniać swoje zbiory on-line „wychodząc” poza własny serwis internetowy, jak również zobrazowanie ich na przykładzie platform mających różny zasięg działania (od poziomu regionalnego poprzez krajowy i Europejski, aż po ten ogólnoświatowy), a także charakterystykę.

 

Seminarium składało się z dwóch części. W pierwszej z nich prelegenci (prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z zespołem oraz Remigiusz Lis z Biblioteki Śląskiej), omówili Regionalny Klaster Informacyjny będący powiązaniem kilku serwisów m. in. takich jak:

Jak wielokrotnie podkreślano dzięki RKI można zrealizować wiele celów m. in.: poznawczych, edukacyjnych, promocyjnych, etc. Ponadto forma klastra angażuje do jego tworzenia szerokie spektrum środowisk, co ma w efekcie prowadzić do jak największego grona odbiorców.

 

W drugiej części seminarium można było wysłuchać prelekcji Marcina Werli reprezentującego Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe nt. Europeana.eu czyli platformy otwartej dystrybucji cyfrowych zasobów kultury a także wystąpienia Marty Moraczewskiej ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska, która mówiła o szerokim wachlarzu możliwości współpracy z portalem Wikipedia i GLAM.

 

Seminarium zakończyło się panelem dyskusyjnym prelegentów z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Agata Rak
Pracownia Digitalizacji
WiMBP w Rzeszowie

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0