Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki


W repozytorium Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej znajduje się spora ilość publikacji (ok. 2,5 tys. pozycji) o tematyce sprawozdawczej. Prócz sprawozdań szkolnych z XIX i XX wieku (wydawanych cyklicznie przez gimnazja, szkoły realne, zawodowe i seminaria m. in. na terenie ówczesnej Galicji) do grupy tego typu dokumentów należy zaliczyć również sprawozdania z działalności różnych instytucji, organizacji, towarzystw tudzież stowarzyszeń, fundacji, a także konferencji i zjazdów naukowych. Warto podkreślić, iż tak proweniencja, jak również język w jakim zostały wydane powyższe materiały, są niejednokrotnie niepolskie (np. ukraińskie, niemieckie, serbskie, czeskie, włoskie). Jeśli chodzi o formę dokumentu, to najczęściej przybierała ona postać broszury, jakkolwiek nie brak również materiałów opublikowanych jako książki czy też stenogramy.

 

Co do treści wydawnictw, o których mowa, to prócz informacji tyczących się działalności jednostek, pod których egidą zostały one wytworzone, publikacje te zawierają także artykuły oraz szatę graficzną tematycznie powiązane z poruszanymi w sprawozdaniach problemami. Warto zaznaczyć, iż tak jak sprawozdania szkolne stanowią ważne dokumenty z dziejów szkolnictwa drugiej połowy XIX i początku XX wieku (na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej zebrane zostały w odrębną kolekcję o takiej samej nazwie), tak sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim z końca XIX wieku, przedwojennego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Narodowej (1945-1946) oraz działalności Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w regionie (koniec lat 70 XX wieku), są doskonałym materiałem do poznania panującej wówczas w Polsce rzeczywistości.

 

Ciekawym przykładem sprawozdań są także materiały z działalności towarzystw akcyjnych oraz ubezpieczeniowych, gdzie Czytelnik odnajdzie informacje na temat kondycji spółek czy też rodzajów udzielanych świadczeń, jak również wydawane jednorazowo zestawienia z zakresu utrzymania porządku (m. in. sprawy oświetlenia i kanalizacji, potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego (sic!), etc.) w mieście Rzeszów. Warto wspomnieć również o sprawozdaniach o charakterze stricte naukowym: Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, Fundacji Zakładów Naukowo-Rolniczych im. Zenona i Wandy Suszyckich w Boguchwale czy też pokłosia I Zjazdu Farmaceutów Galicyjskich we Lwowie 22 sierpnia 1897 r.

 

Na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej odnaleźć można szereg sprawozdań wytworzonych niegdyś przez różne jednostki szeroko pojmowanego życia publicznego. Poniżej przytaczamy wybrane tytuły:

Zachęcamy do odwiedzania strony Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej i zapoznania się z pokaźnym zasobem interesujących materiałów - tym razem w postaci sprawozdań.

 

oprac. Agata Rak

Pracownia Digitalizacji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0