Polecane publikacje

Wirtualne wystawy

Statystyki


W zasobie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej odnaleźć można szereg publikacji o tematyce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Prócz książek (patrz tekst: Książki dziecięce), są to również czasopisma polskie wydawane w XIX i XX wieku. Większość wydawnictw stanowi odrębne tytuły, jakkolwiek niektóre z nich wychodziły w formie tzw. bezpłatnych dodatków do ówczesnych magazynów. Wśród periodyków, o których mowa, można wyszczególnić: tygodniki, dwutygodniki oraz miesięczniki.

Niejednokrotnie instytucjami, pod których egidą czasopisma ukazywały się były szkoły oraz organizacje patriotyczne (np. przedwojenne harcerstwo). Co do samej zaś treści, prezentowanej na łamach czasopism dedykowanych dzieciom i młodzieży, to zależała ona od tego do jakiej grupy wiekowej i kręgu zainteresowanych periodyk kierowano (dzieci, młodzież, harcerze, uczniowie, etc.).

 

W czasopismach dla młodzieży szkolnej odnajdziemy m.in. relacje na temat wydarzeń, w których brała ona udział, wiersze tudzież opowiadania autorstwa uczniów czy też informacje z życia danej szkoły. W periodykach skierowanych do harcerzy przeważają natomiast informacje ogniskujące się wokół tejże organizacji i wszelkich spraw z nią związanych tak na płaszczyźnie regionalnej jak i ogólnokrajowej. Powyższe czasopisma zawierają również rubryki dotyczące sportu oraz rozrywki w postaci łamigłówek, rebusów zagadek, a także różnego rodzaju ciekawostki i humor. Warto podkreślić, iż magazyny te niejednokrotnie redagowane były przez samych uczniów (harcerzy) i często przybierały formę rękopisów powielonych (sic!). Co więcej, ówczesna młodzież mogła liczyć na przysługujące jej na zakup wybranych tytułów zniżki.

 

Na szczególną uwagę zasługują czasopisma skierowane do dzieci i młodzieży bez zawężania grona odbiorców do uczniów tudzież harcerzy. Treści zawarte w tego typu periodykach to najczęściej powieści, opowiadania, legendy, bajki, wspomnienia, etc. (publikowane w tzw. formie odcinkowej; np. co tydzień fragment), pouczające anegdoty, poezja, a także informacje z dziedziny literatury, sztuki, historii czy też techniki. Również w tego typu czasopismach zadbano o rozrywkową stronę tytułów, czyli miejsce na ciekawe krzyżówki i zadania.

 

Warto zaznaczyć, iż cechą charakterystyczną omawianych czasopism, bez względu na kategorie wiekową i zainteresowania odbiorców, jest przywiązanie do historii oraz tradycji i religii, jak również szerzenie patriotyzmu wśród młodych ludzi. Poza ciekawą treścią periodyki ubogacają interesujące ilustracje, a w rękopisach powielonych odręczne szkice.

 

Na stronie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej odnaleźć można szereg tytułów czasopism polskich poświęconych tak dzieciom jak i młodzieży:

Wszystkich Czytelników zapraszamy do lektury w/w czasopism, jak również śledzenia pojawiających się nowości.

 

oprac. Agata Rak

Pracownia Digitalizacji
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

 

Ostatnio Dodane

Ankieta

Które elementy portalu PBC są według Ciebie najbardziej przydatne:

Panel Logowania

rejestracja

Newsletter

Aby otrzymywać nowe informacje zapisz się do newslettera.

Forum Dyskusyjne

  • Brak postów do publikacji.
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów.
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0