polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Similar to publication
[Rzeszów w okresie okupacji niemieckiej (1941-1944)]
Found : 34
View:
1. 

[Zabudowania przy dawnej ul. Masarskiej (obecnie droga wewnętrzna)] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

[Ul. 8 Marca (dawna ul. Rzeźnicza). Elektrownia miejska] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

[Dom przy ul. Moniuszki] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

[Dom przy ul. Moniuszki] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

[Ul. Piłsudskiego (dawna ul. Lwowska). Wnętrze koszar „Kraińskiego”] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

[Rzeszów] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , Rzeszów - budownictwo , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

[Wnętrze zakładu fryzjerskiego (na fotografii Piotr Gąsior)] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , Rzeszów - handel i usługi - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

[Rzeszów] [Fotografia]

Keywords: Rzeszów - 20 w. , fotografia niemiecka - 20 w. , fotografia społeczna - Polska - 20 w. , okupacja Polski (1939-1945) , wojna 1939-1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0