polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Narrow by collections

Narrow by attributes

Search results

Publications that matched query:
[Additional Information = "http://dlibra.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=5407&from=publication Dodatek do Nowin Rzeszowskich"]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0