polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15410

Readers on-line: 10

Total number of users: 10881062

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3928]
 2. gazeta [3103]
 3. sprawozdanie szkolne [2247]
 4. książka [1792]
 5. fotografia [1667]
 6. pocztówka [564]
 7. broszura [429]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [207]
 11. korespondencja [167]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [110]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. album [64]
 19. dzienniki urzędowe [61]
 20. rozkaz wojskowy [59]
 21. encyklopedia [54]
 22. kalendarz [52]
 23. informator [49]
 24. dyplom [46]
 25. materiały konferencyjne [45]
 26. telegram [44]
 27. statut [42]
 28. biografia [39]
 29. bibliografia [39]
 30. artykuł [39]
 31. zbiór wierszy [38]
 32. katalog [38]
 33. pamiętnik [32]
 34. program [31]
 35. jednodniówka [31]
 36. podręcznik [27]
 37. księga pamiątkowa [21]
 38. mapa [20]
 39. obwieszczenie [19]
 40. druk ulotny [17]
 41. rękopis powielony [16]
 42. broszura polityczna [15]
 43. podręcznik akademicki [13]
 44. odezwa [13]
 45. maszynopis [13]
 46. śpiewnik [12]
 47. podręcznik szkolny [12]
 48. monografia historyczna [12]
 49. ksiązka [12]
 50. księga adresowa [11]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. literatura piękna [5]
 60. biuletyn [5]
 61. opracowanie historyczne [4]
 62. mowa [4]
 63. przewodnik [3]
 64. plany [3]
 65. odczyt [3]
 66. libretto [3]
 67. cennik [3]
 68. afisz teatralny [3]
 69. skrypt [2]
 70. praca dyplomowa [2]
 71. mapy [2]
 72. kurenda [2]
 73. instrukcja [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. dokument dźwiękowy [2]
 77. rozdział z książki [1]
 78. referat [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. książka ; podręcznik akademicki [1]
 82. komunikat [1]
 83. inwentarz [1]
 84. formularz [1]
 85. almanach [1]
 86. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. książka [737215]
 2. czasopismo [723792]
 3. gazeta [353500]
 4. sprawozdanie szkolne [304315]
 5. księga adresowa [68148]
 6. pocztówka [60571]
 7. fotografia [52840]
 8. rozprawa doktorska [51585]
 9. broszura [48861]
 10. spisy [46680]
 11. odbitka [42640]
 12. sprawozdanie [40966]
 13. informator [39534]
 14. bibliografia [38202]
 15. podręcznik akademicki [31425]
 16. starodruk [27748]
 17. kalendarz [23843]
 18. pamiętnik [19720]
 19. rękopis [18659]
 20. album [18290]
 21. dzienniki urzędowe [18112]
 22. księga pamiątkowa [16938]
 23. pismo urzędowe [13038]
 24. zbiór wierszy [13022]
 25. biografia [12695]
 26. mapa [12241]
 27. grafika [10444]
 28. encyklopedia [9257]
 29. monografia historyczna [8268]
 30. materiały konferencyjne [7956]
 31. korespondencja [7358]
 32. katalog [6836]
 33. muzykalia [5978]
 34. monografia [5832]
 35. atlas [5086]
 36. słownik [4981]
 37. jednodniówka [4497]
 38. ksiązka [4017]
 39. antologia [3912]
 40. podręcznik szkolny [3739]
 41. program [2610]
 42. druk ulotny [2307]
 43. skrypt [2226]
 44. śpiewnik [2211]
 45. maszynopis [1953]
 46. statut [1715]
 47. artykuł [1687]
 48. dokument piśmienniczy [1514]
 49. dyplom [1377]
 50. obwieszczenie [1284]
 51. odezwa [1267]
 52. broszura polityczna [1236]
 53. literatura piękna [1206]
 54. przewodnik [1188]
 55. podręcznik [1185]
 56. opracowanie historyczne [987]
 57. rękopis powielony [918]
 58. biuletyn [824]
 59. telegram [818]
 60. plany [777]
 61. wykład [776]
 62. mowa [769]
 63. książka ; podręcznik akademicki [756]
 64. opracowanie literackie [745]
 65. mapy [687]
 66. dokument ikonograficzny [629]
 67. dziennik [578]
 68. praca dyplomowa [574]
 69. odczyt [515]
 70. almanach [351]
 71. rozkaz wojskowy [304]
 72. libretto [274]
 73. inwentarz [273]
 74. zaproszenie [217]
 75. cennik [189]
 76. instrukcja [147]
 77. kurenda [140]
 78. formularz [127]
 79. adres hołdowniczy [115]
 80. afisz teatralny [89]
 81. komunikat [83]
 82. referat [80]
 83. dokument dźwiękowy [39]
 84. nadbitka [27]
 85. rozdział z książki [18]
 86. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0