polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 14222

Readers on-line: 52

Total number of users: 9045982

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3830]
 2. gazeta [2923]
 3. sprawozdanie szkolne [2240]
 4. książka [1652]
 5. fotografia [1186]
 6. pocztówka [512]
 7. broszura [299]
 8. rękopis [268]
 9. grafika [223]
 10. korespondencja [167]
 11. sprawozdanie [153]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [133]
 14. odbitka [104]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. dzienniki urzędowe [61]
 19. kalendarz [52]
 20. informator [48]
 21. dyplom [46]
 22. album [46]
 23. materiały konferencyjne [45]
 24. telegram [44]
 25. encyklopedia [40]
 26. bibliografia [39]
 27. zbiór wierszy [38]
 28. biografia [38]
 29. artykuł [37]
 30. katalog [36]
 31. program [31]
 32. pamiętnik [31]
 33. jednodniówka [31]
 34. statut [21]
 35. obwieszczenie [18]
 36. mapa [18]
 37. druk ulotny [17]
 38. rękopis powielony [16]
 39. podręcznik [16]
 40. broszura polityczna [15]
 41. podręcznik akademicki [13]
 42. odezwa [13]
 43. monografia historyczna [12]
 44. księga pamiątkowa [12]
 45. ksiązka [12]
 46. podręcznik szkolny [11]
 47. księga adresowa [11]
 48. zaproszenie [10]
 49. maszynopis [10]
 50. śpiewnik [9]
 51. słownik [9]
 52. atlas [8]
 53. antologia [8]
 54. monografia [7]
 55. wykład [6]
 56. opracowanie literackie [6]
 57. dokument piśmienniczy [6]
 58. literatura piękna [5]
 59. biuletyn [5]
 60. opracowanie historyczne [4]
 61. mowa [4]
 62. plany [3]
 63. odczyt [3]
 64. libretto [3]
 65. afisz teatralny [3]
 66. skrypt [2]
 67. przewodnik [2]
 68. praca dyplomowa [2]
 69. mapy [2]
 70. kurenda [2]
 71. instrukcja [2]
 72. dziennik [2]
 73. dokument ikonograficzny [2]
 74. dokument dźwiękowy [2]
 75. cennik [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. nadbitka [1]
 79. książka ; podręcznik akademicki [1]
 80. komunikat [1]
 81. inwentarz [1]
 82. formularz [1]
 83. almanach [1]
 84. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [451348]
 2. książka [435581]
 3. sprawozdanie szkolne [258014]
 4. gazeta [199679]
 5. księga adresowa [57777]
 6. pocztówka [53511]
 7. rozprawa doktorska [41002]
 8. odbitka [33759]
 9. broszura [32927]
 10. bibliografia [32639]
 11. informator [32308]
 12. podręcznik akademicki [29975]
 13. spisy [28089]
 14. fotografia [27345]
 15. sprawozdanie [16875]
 16. kalendarz [14244]
 17. mapa [11500]
 18. album [11387]
 19. księga pamiątkowa [11302]
 20. pamiętnik [10855]
 21. pismo urzędowe [10564]
 22. rękopis [10380]
 23. biografia [8019]
 24. starodruk [8015]
 25. grafika [7445]
 26. materiały konferencyjne [6970]
 27. monografia historyczna [6205]
 28. korespondencja [6127]
 29. zbiór wierszy [5259]
 30. dzienniki urzędowe [4449]
 31. katalog [4420]
 32. monografia [4086]
 33. atlas [3806]
 34. ksiązka [3212]
 35. jednodniówka [2776]
 36. podręcznik szkolny [2143]
 37. słownik [1835]
 38. druk ulotny [1813]
 39. program [1520]
 40. śpiewnik [1488]
 41. skrypt [1234]
 42. maszynopis [1210]
 43. obwieszczenie [1202]
 44. muzykalia [1161]
 45. odezwa [1110]
 46. literatura piękna [1073]
 47. dyplom [1051]
 48. antologia [974]
 49. statut [967]
 50. broszura polityczna [956]
 51. opracowanie historyczne [913]
 52. artykuł [818]
 53. przewodnik [758]
 54. wykład [726]
 55. telegram [670]
 56. opracowanie literackie [657]
 57. dokument ikonograficzny [596]
 58. rękopis powielony [595]
 59. plany [554]
 60. mapy [492]
 61. dokument piśmienniczy [473]
 62. mowa [425]
 63. odczyt [410]
 64. biuletyn [298]
 65. praca dyplomowa [269]
 66. libretto [246]
 67. inwentarz [240]
 68. podręcznik [220]
 69. encyklopedia [219]
 70. zaproszenie [185]
 71. dziennik [148]
 72. cennik [146]
 73. książka ; podręcznik akademicki [133]
 74. instrukcja [116]
 75. formularz [115]
 76. adres hołdowniczy [97]
 77. kurenda [83]
 78. komunikat [81]
 79. referat [79]
 80. afisz teatralny [74]
 81. almanach [31]
 82. dokument dźwiękowy [24]
 83. nadbitka [18]
 84. rozdział z książki [13]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0