polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15639

Readers on-line: 747

Total number of users: 14323329

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3938]
 2. gazeta [3115]
 3. sprawozdanie szkolne [2248]
 4. książka [1821]
 5. fotografia [1699]
 6. pocztówka [683]
 7. broszura [431]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [211]
 11. korespondencja [168]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [114]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. album [64]
 19. dzienniki urzędowe [61]
 20. rozkaz wojskowy [59]
 21. encyklopedia [54]
 22. kalendarz [52]
 23. informator [50]
 24. dyplom [46]
 25. materiały konferencyjne [45]
 26. telegram [44]
 27. statut [43]
 28. artykuł [41]
 29. katalog [39]
 30. biografia [39]
 31. bibliografia [39]
 32. zbiór wierszy [38]
 33. pamiętnik [34]
 34. jednodniówka [33]
 35. program [31]
 36. podręcznik [28]
 37. księga pamiątkowa [21]
 38. druk ulotny [21]
 39. mapa [20]
 40. obwieszczenie [19]
 41. rękopis powielony [16]
 42. broszura polityczna [15]
 43. śpiewnik [13]
 44. podręcznik akademicki [13]
 45. odezwa [13]
 46. maszynopis [13]
 47. podręcznik szkolny [12]
 48. monografia historyczna [12]
 49. księga adresowa [12]
 50. ksiązka [12]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. literatura piękna [5]
 60. biuletyn [5]
 61. opracowanie historyczne [4]
 62. mowa [4]
 63. przewodnik [3]
 64. plany [3]
 65. odczyt [3]
 66. libretto [3]
 67. cennik [3]
 68. afisz teatralny [3]
 69. skrypt [2]
 70. praca dyplomowa [2]
 71. mapy [2]
 72. kurenda [2]
 73. instrukcja [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. dokument dźwiękowy [2]
 77. rozdział z książki [1]
 78. referat [1]
 79. przewodnik turystyczny [1]
 80. nadbitka [1]
 81. modlitewnik [1]
 82. książka ; podręcznik akademicki [1]
 83. komunikat [1]
 84. inwentarz [1]
 85. formularz [1]
 86. dokument [1]
 87. almanach [1]
 88. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. książka [760864]
 2. czasopismo [756858]
 3. gazeta [383005]
 4. sprawozdanie szkolne [322971]
 5. księga adresowa [70864]
 6. pocztówka [65949]
 7. fotografia [61993]
 8. rozprawa doktorska [53337]
 9. broszura [51886]
 10. spisy [48762]
 11. odbitka [44477]
 12. sprawozdanie [42745]
 13. informator [41403]
 14. bibliografia [39686]
 15. podręcznik akademicki [31972]
 16. starodruk [28296]
 17. kalendarz [24445]
 18. pamiętnik [20455]
 19. rękopis [19502]
 20. dzienniki urzędowe [19408]
 21. album [18944]
 22. księga pamiątkowa [17813]
 23. pismo urzędowe [13508]
 24. zbiór wierszy [13403]
 25. biografia [13034]
 26. mapa [12461]
 27. grafika [11226]
 28. encyklopedia [9440]
 29. monografia historyczna [8542]
 30. materiały konferencyjne [8232]
 31. korespondencja [7901]
 32. katalog [7070]
 33. monografia [6112]
 34. muzykalia [6083]
 35. atlas [5232]
 36. słownik [5155]
 37. jednodniówka [4913]
 38. ksiązka [4137]
 39. antologia [3995]
 40. podręcznik szkolny [3849]
 41. program [2770]
 42. skrypt [2520]
 43. śpiewnik [2429]
 44. druk ulotny [2380]
 45. maszynopis [2090]
 46. artykuł [2050]
 47. statut [1881]
 48. dokument piśmienniczy [1523]
 49. dyplom [1489]
 50. obwieszczenie [1346]
 51. odezwa [1320]
 52. broszura polityczna [1280]
 53. literatura piękna [1280]
 54. przewodnik [1253]
 55. podręcznik [1241]
 56. opracowanie historyczne [1051]
 57. rękopis powielony [954]
 58. telegram [888]
 59. biuletyn [865]
 60. plany [806]
 61. wykład [793]
 62. mowa [786]
 63. opracowanie literackie [779]
 64. książka ; podręcznik akademicki [775]
 65. mapy [710]
 66. dokument ikonograficzny [654]
 67. praca dyplomowa [591]
 68. dziennik [586]
 69. odczyt [529]
 70. rozkaz wojskowy [397]
 71. almanach [355]
 72. inwentarz [293]
 73. libretto [279]
 74. zaproszenie [248]
 75. cennik [202]
 76. instrukcja [153]
 77. kurenda [148]
 78. formularz [130]
 79. adres hołdowniczy [121]
 80. afisz teatralny [100]
 81. komunikat [85]
 82. referat [82]
 83. dokument dźwiękowy [42]
 84. nadbitka [31]
 85. rozdział z książki [20]
 86. przewodnik turystyczny [18]
 87. dokument [18]
 88. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0