polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 14835

Readers on-line: 93

Total number of users: 9493490

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3832]
 2. gazeta [2992]
 3. sprawozdanie szkolne [2240]
 4. książka [1689]
 5. fotografia [1667]
 6. pocztówka [518]
 7. broszura [302]
 8. rękopis [268]
 9. grafika [223]
 10. korespondencja [167]
 11. sprawozdanie [153]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [133]
 14. odbitka [105]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. dzienniki urzędowe [61]
 19. album [53]
 20. kalendarz [52]
 21. informator [48]
 22. dyplom [46]
 23. materiały konferencyjne [45]
 24. telegram [44]
 25. encyklopedia [40]
 26. biografia [39]
 27. bibliografia [39]
 28. zbiór wierszy [38]
 29. katalog [38]
 30. artykuł [38]
 31. program [31]
 32. pamiętnik [31]
 33. jednodniówka [31]
 34. statut [21]
 35. podręcznik [21]
 36. mapa [20]
 37. obwieszczenie [18]
 38. druk ulotny [17]
 39. rękopis powielony [16]
 40. broszura polityczna [15]
 41. podręcznik akademicki [13]
 42. odezwa [13]
 43. monografia historyczna [12]
 44. księga pamiątkowa [12]
 45. ksiązka [12]
 46. podręcznik szkolny [11]
 47. księga adresowa [11]
 48. zaproszenie [10]
 49. maszynopis [10]
 50. śpiewnik [9]
 51. słownik [9]
 52. atlas [8]
 53. antologia [8]
 54. monografia [7]
 55. wykład [6]
 56. opracowanie literackie [6]
 57. dokument piśmienniczy [6]
 58. literatura piękna [5]
 59. biuletyn [5]
 60. opracowanie historyczne [4]
 61. mowa [4]
 62. plany [3]
 63. odczyt [3]
 64. libretto [3]
 65. afisz teatralny [3]
 66. skrypt [2]
 67. przewodnik [2]
 68. praca dyplomowa [2]
 69. mapy [2]
 70. kurenda [2]
 71. instrukcja [2]
 72. dziennik [2]
 73. dokument ikonograficzny [2]
 74. dokument dźwiękowy [2]
 75. cennik [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. nadbitka [1]
 79. książka ; podręcznik akademicki [1]
 80. komunikat [1]
 81. inwentarz [1]
 82. formularz [1]
 83. almanach [1]
 84. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [480167]
 2. książka [453821]
 3. sprawozdanie szkolne [269641]
 4. gazeta [210127]
 5. księga adresowa [59654]
 6. pocztówka [54954]
 7. rozprawa doktorska [43370]
 8. odbitka [35157]
 9. broszura [35052]
 10. bibliografia [34154]
 11. informator [33803]
 12. fotografia [31408]
 13. podręcznik akademicki [30288]
 14. spisy [29860]
 15. sprawozdanie [17935]
 16. kalendarz [14726]
 17. album [12091]
 18. księga pamiątkowa [11782]
 19. mapa [11699]
 20. pamiętnik [11391]
 21. rękopis [10740]
 22. pismo urzędowe [10707]
 23. starodruk [8436]
 24. biografia [8311]
 25. grafika [8182]
 26. materiały konferencyjne [7160]
 27. monografia historyczna [6484]
 28. korespondencja [6301]
 29. zbiór wierszy [5607]
 30. dzienniki urzędowe [4783]
 31. katalog [4609]
 32. monografia [4235]
 33. atlas [3942]
 34. ksiązka [3390]
 35. jednodniówka [2987]
 36. słownik [2310]
 37. podręcznik szkolny [2221]
 38. druk ulotny [1837]
 39. program [1624]
 40. śpiewnik [1594]
 41. skrypt [1545]
 42. maszynopis [1306]
 43. obwieszczenie [1215]
 44. muzykalia [1207]
 45. odezwa [1142]
 46. dyplom [1117]
 47. literatura piękna [1111]
 48. statut [1014]
 49. antologia [1010]
 50. broszura polityczna [975]
 51. artykuł [953]
 52. opracowanie historyczne [937]
 53. przewodnik [923]
 54. wykład [742]
 55. telegram [679]
 56. opracowanie literackie [679]
 57. rękopis powielony [620]
 58. plany [610]
 59. dokument ikonograficzny [604]
 60. mapy [539]
 61. dokument piśmienniczy [476]
 62. mowa [433]
 63. odczyt [423]
 64. biuletyn [338]
 65. encyklopedia [309]
 66. praca dyplomowa [295]
 67. podręcznik [284]
 68. libretto [251]
 69. inwentarz [247]
 70. zaproszenie [188]
 71. dziennik [151]
 72. cennik [150]
 73. książka ; podręcznik akademicki [143]
 74. formularz [119]
 75. instrukcja [118]
 76. adres hołdowniczy [103]
 77. kurenda [89]
 78. komunikat [81]
 79. referat [79]
 80. afisz teatralny [75]
 81. almanach [34]
 82. dokument dźwiękowy [29]
 83. nadbitka [20]
 84. rozdział z książki [14]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0