polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15817

Readers on-line: 1073

Total number of users: 16320487

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [4020]
 2. gazeta [3115]
 3. sprawozdanie szkolne [2248]
 4. książka [1843]
 5. fotografia [1769]
 6. pocztówka [683]
 7. broszura [431]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [217]
 11. korespondencja [168]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [115]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. album [65]
 19. dzienniki urzędowe [61]
 20. rozkaz wojskowy [59]
 21. encyklopedia [54]
 22. kalendarz [52]
 23. informator [50]
 24. dyplom [46]
 25. materiały konferencyjne [45]
 26. telegram [44]
 27. statut [43]
 28. katalog [42]
 29. artykuł [41]
 30. biografia [39]
 31. bibliografia [39]
 32. zbiór wierszy [38]
 33. pamiętnik [34]
 34. jednodniówka [33]
 35. program [31]
 36. podręcznik [28]
 37. mapa [22]
 38. księga pamiątkowa [22]
 39. druk ulotny [21]
 40. obwieszczenie [19]
 41. rękopis powielony [16]
 42. broszura polityczna [15]
 43. podręcznik akademicki [14]
 44. śpiewnik [13]
 45. odezwa [13]
 46. maszynopis [13]
 47. podręcznik szkolny [12]
 48. monografia historyczna [12]
 49. księga adresowa [12]
 50. ksiązka [12]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. biuletyn [5]
 60. opracowanie historyczne [4]
 61. mowa [4]
 62. przewodnik [3]
 63. plany [3]
 64. odczyt [3]
 65. libretto [3]
 66. cennik [3]
 67. afisz teatralny [3]
 68. skrypt [2]
 69. praca dyplomowa [2]
 70. kurenda [2]
 71. instrukcja [2]
 72. dziennik [2]
 73. dokument ikonograficzny [2]
 74. dokument dźwiękowy [2]
 75. almanach [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. przewodnik turystyczny [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. komunikat [1]
 82. inwentarz [1]
 83. formularz [1]
 84. dokument [1]
 85. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [776142]
 2. książka [770581]
 3. gazeta [389500]
 4. sprawozdanie szkolne [329731]
 5. księga adresowa [71724]
 6. pocztówka [68065]
 7. fotografia [67946]
 8. rozprawa doktorska [53941]
 9. broszura [53072]
 10. spisy [49439]
 11. odbitka [45181]
 12. sprawozdanie [43414]
 13. informator [42099]
 14. bibliografia [40509]
 15. podręcznik akademicki [33010]
 16. starodruk [28457]
 17. kalendarz [24712]
 18. pamiętnik [20733]
 19. rękopis [19681]
 20. dzienniki urzędowe [19658]
 21. album [19181]
 22. księga pamiątkowa [18406]
 23. pismo urzędowe [13606]
 24. zbiór wierszy [13516]
 25. mapa [13276]
 26. biografia [13184]
 27. grafika [11607]
 28. encyklopedia [9476]
 29. monografia historyczna [8662]
 30. materiały konferencyjne [8308]
 31. korespondencja [7992]
 32. katalog [7195]
 33. monografia [6227]
 34. muzykalia [6092]
 35. atlas [5335]
 36. słownik [5268]
 37. jednodniówka [5069]
 38. ksiązka [4177]
 39. antologia [4016]
 40. podręcznik szkolny [3867]
 41. program [2843]
 42. skrypt [2735]
 43. śpiewnik [2532]
 44. druk ulotny [2404]
 45. maszynopis [2147]
 46. artykuł [2119]
 47. statut [1912]
 48. dokument piśmienniczy [1525]
 49. dyplom [1501]
 50. przewodnik [1355]
 51. obwieszczenie [1352]
 52. odezwa [1352]
 53. broszura polityczna [1292]
 54. podręcznik [1263]
 55. opracowanie historyczne [1058]
 56. rękopis powielony [978]
 57. telegram [906]
 58. biuletyn [897]
 59. plany [821]
 60. wykład [799]
 61. opracowanie literackie [795]
 62. mowa [791]
 63. dokument ikonograficzny [663]
 64. praca dyplomowa [600]
 65. dziennik [593]
 66. odczyt [533]
 67. rozkaz wojskowy [449]
 68. almanach [364]
 69. inwentarz [301]
 70. libretto [284]
 71. zaproszenie [252]
 72. cennik [207]
 73. instrukcja [156]
 74. kurenda [155]
 75. formularz [134]
 76. adres hołdowniczy [123]
 77. afisz teatralny [105]
 78. komunikat [88]
 79. referat [83]
 80. dokument dźwiękowy [43]
 81. przewodnik turystyczny [43]
 82. nadbitka [31]
 83. rozdział z książki [21]
 84. dokument [19]
 85. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0