polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15291

Readers on-line: 93

Total number of users: 10019709

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3875]
 2. gazeta [3103]
 3. sprawozdanie szkolne [2246]
 4. książka [1781]
 5. fotografia [1667]
 6. pocztówka [564]
 7. broszura [421]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [203]
 11. korespondencja [167]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [110]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. album [64]
 19. dzienniki urzędowe [61]
 20. encyklopedia [54]
 21. kalendarz [52]
 22. informator [49]
 23. dyplom [46]
 24. materiały konferencyjne [45]
 25. telegram [44]
 26. statut [42]
 27. biografia [39]
 28. bibliografia [39]
 29. zbiór wierszy [38]
 30. katalog [38]
 31. artykuł [38]
 32. program [31]
 33. pamiętnik [31]
 34. jednodniówka [31]
 35. podręcznik [24]
 36. księga pamiątkowa [21]
 37. mapa [20]
 38. rozkaz wojskowy [19]
 39. obwieszczenie [19]
 40. druk ulotny [17]
 41. rękopis powielony [16]
 42. broszura polityczna [15]
 43. podręcznik akademicki [13]
 44. odezwa [13]
 45. maszynopis [13]
 46. monografia historyczna [12]
 47. ksiązka [12]
 48. podręcznik szkolny [11]
 49. księga adresowa [11]
 50. śpiewnik [10]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. literatura piękna [5]
 60. biuletyn [5]
 61. opracowanie historyczne [4]
 62. mowa [4]
 63. przewodnik [3]
 64. plany [3]
 65. odczyt [3]
 66. libretto [3]
 67. cennik [3]
 68. afisz teatralny [3]
 69. skrypt [2]
 70. praca dyplomowa [2]
 71. mapy [2]
 72. kurenda [2]
 73. instrukcja [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. dokument dźwiękowy [2]
 77. rozdział z książki [1]
 78. referat [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. książka ; podręcznik akademicki [1]
 82. komunikat [1]
 83. inwentarz [1]
 84. formularz [1]
 85. almanach [1]
 86. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [530802]
 2. książka [484760]
 3. sprawozdanie szkolne [291519]
 4. gazeta [230214]
 5. księga adresowa [63155]
 6. pocztówka [58960]
 7. fotografia [47998]
 8. rozprawa doktorska [46880]
 9. broszura [39568]
 10. odbitka [37920]
 11. bibliografia [37291]
 12. informator [36591]
 13. spisy [33351]
 14. podręcznik akademicki [31019]
 15. sprawozdanie [20135]
 16. kalendarz [15767]
 17. album [13093]
 18. księga pamiątkowa [13008]
 19. pamiętnik [12465]
 20. mapa [12077]
 21. rękopis [11436]
 22. pismo urzędowe [11040]
 23. starodruk [9239]
 24. grafika [8989]
 25. biografia [8748]
 26. materiały konferencyjne [7444]
 27. monografia historyczna [6918]
 28. korespondencja [6589]
 29. zbiór wierszy [6160]
 30. dzienniki urzędowe [5581]
 31. katalog [4868]
 32. monografia [4534]
 33. atlas [4167]
 34. ksiązka [3596]
 35. jednodniówka [3463]
 36. słownik [2531]
 37. podręcznik szkolny [2346]
 38. druk ulotny [1899]
 39. skrypt [1820]
 40. śpiewnik [1764]
 41. program [1759]
 42. maszynopis [1612]
 43. artykuł [1278]
 44. obwieszczenie [1245]
 45. dyplom [1237]
 46. muzykalia [1235]
 47. literatura piękna [1181]
 48. odezwa [1177]
 49. statut [1175]
 50. przewodnik [1136]
 51. antologia [1097]
 52. broszura polityczna [994]
 53. opracowanie historyczne [972]
 54. wykład [757]
 55. opracowanie literackie [722]
 56. plany [714]
 57. telegram [703]
 58. rękopis powielony [651]
 59. mapy [627]
 60. dokument ikonograficzny [620]
 61. dokument piśmienniczy [488]
 62. encyklopedia [455]
 63. biuletyn [448]
 64. odczyt [443]
 65. mowa [442]
 66. podręcznik [368]
 67. praca dyplomowa [328]
 68. inwentarz [268]
 69. libretto [263]
 70. zaproszenie [193]
 71. dziennik [184]
 72. cennik [175]
 73. książka ; podręcznik akademicki [156]
 74. formularz [124]
 75. instrukcja [120]
 76. adres hołdowniczy [111]
 77. kurenda [101]
 78. komunikat [81]
 79. afisz teatralny [80]
 80. referat [80]
 81. almanach [41]
 82. dokument dźwiękowy [34]
 83. nadbitka [25]
 84. rozkaz wojskowy [23]
 85. rozdział z książki [15]
 86. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0