polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 14746

Readers on-line: 84

Total number of users: 9339014

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3830]
 2. gazeta [2975]
 3. sprawozdanie szkolne [2240]
 4. książka [1676]
 5. fotografia [1631]
 6. pocztówka [512]
 7. broszura [301]
 8. rękopis [268]
 9. grafika [223]
 10. korespondencja [167]
 11. sprawozdanie [153]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [133]
 14. odbitka [105]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. dzienniki urzędowe [61]
 19. kalendarz [52]
 20. informator [48]
 21. dyplom [46]
 22. album [46]
 23. materiały konferencyjne [45]
 24. telegram [44]
 25. encyklopedia [40]
 26. bibliografia [39]
 27. zbiór wierszy [38]
 28. biografia [38]
 29. artykuł [37]
 30. katalog [36]
 31. program [31]
 32. pamiętnik [31]
 33. jednodniówka [31]
 34. statut [21]
 35. podręcznik [18]
 36. obwieszczenie [18]
 37. mapa [18]
 38. druk ulotny [17]
 39. rękopis powielony [16]
 40. broszura polityczna [15]
 41. podręcznik akademicki [13]
 42. odezwa [13]
 43. monografia historyczna [12]
 44. księga pamiątkowa [12]
 45. ksiązka [12]
 46. podręcznik szkolny [11]
 47. księga adresowa [11]
 48. zaproszenie [10]
 49. maszynopis [10]
 50. śpiewnik [9]
 51. słownik [9]
 52. atlas [8]
 53. antologia [8]
 54. monografia [7]
 55. wykład [6]
 56. opracowanie literackie [6]
 57. dokument piśmienniczy [6]
 58. literatura piękna [5]
 59. biuletyn [5]
 60. opracowanie historyczne [4]
 61. mowa [4]
 62. plany [3]
 63. odczyt [3]
 64. libretto [3]
 65. afisz teatralny [3]
 66. skrypt [2]
 67. przewodnik [2]
 68. praca dyplomowa [2]
 69. mapy [2]
 70. kurenda [2]
 71. instrukcja [2]
 72. dziennik [2]
 73. dokument ikonograficzny [2]
 74. dokument dźwiękowy [2]
 75. cennik [2]
 76. rozdział z książki [1]
 77. referat [1]
 78. nadbitka [1]
 79. książka ; podręcznik akademicki [1]
 80. komunikat [1]
 81. inwentarz [1]
 82. formularz [1]
 83. almanach [1]
 84. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [469638]
 2. książka [446270]
 3. sprawozdanie szkolne [264910]
 4. gazeta [206073]
 5. księga adresowa [58801]
 6. pocztówka [54328]
 7. rozprawa doktorska [42294]
 8. odbitka [34573]
 9. broszura [34215]
 10. bibliografia [33608]
 11. informator [33177]
 12. podręcznik akademicki [30142]
 13. fotografia [29362]
 14. spisy [29027]
 15. sprawozdanie [17486]
 16. kalendarz [14508]
 17. album [11744]
 18. mapa [11613]
 19. księga pamiątkowa [11603]
 20. pamiętnik [11166]
 21. pismo urzędowe [10658]
 22. rękopis [10582]
 23. starodruk [8302]
 24. biografia [8180]
 25. grafika [7867]
 26. materiały konferencyjne [7098]
 27. monografia historyczna [6381]
 28. korespondencja [6225]
 29. zbiór wierszy [5466]
 30. dzienniki urzędowe [4655]
 31. katalog [4510]
 32. monografia [4157]
 33. atlas [3883]
 34. ksiązka [3345]
 35. jednodniówka [2904]
 36. podręcznik szkolny [2188]
 37. słownik [2090]
 38. druk ulotny [1822]
 39. program [1597]
 40. śpiewnik [1548]
 41. skrypt [1394]
 42. maszynopis [1269]
 43. obwieszczenie [1212]
 44. muzykalia [1174]
 45. odezwa [1131]
 46. literatura piękna [1104]
 47. dyplom [1099]
 48. antologia [999]
 49. statut [992]
 50. broszura polityczna [970]
 51. opracowanie historyczne [924]
 52. artykuł [899]
 53. przewodnik [870]
 54. wykład [738]
 55. telegram [673]
 56. opracowanie literackie [665]
 57. rękopis powielony [612]
 58. dokument ikonograficzny [602]
 59. plany [589]
 60. mapy [523]
 61. dokument piśmienniczy [475]
 62. mowa [429]
 63. odczyt [420]
 64. biuletyn [323]
 65. praca dyplomowa [286]
 66. encyklopedia [269]
 67. podręcznik [261]
 68. libretto [250]
 69. inwentarz [245]
 70. zaproszenie [188]
 71. dziennik [151]
 72. cennik [149]
 73. książka ; podręcznik akademicki [140]
 74. formularz [119]
 75. instrukcja [118]
 76. adres hołdowniczy [102]
 77. kurenda [87]
 78. komunikat [81]
 79. referat [79]
 80. afisz teatralny [75]
 81. almanach [31]
 82. dokument dźwiękowy [27]
 83. nadbitka [19]
 84. rozdział z książki [14]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0