polski   English  
 

Podkarpacka Digital Library

Wersja dla niedowidzących Powrót
polski   English  

Statistics

Number of publications: 15571

Readers on-line: 399

Total number of users: 12679669

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jul 1, 2007

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [3938]
 2. gazeta [3103]
 3. sprawozdanie szkolne [2247]
 4. książka [1811]
 5. fotografia [1668]
 6. pocztówka [683]
 7. broszura [430]
 8. rękopis [269]
 9. grafika [223]
 10. sprawozdanie [209]
 11. korespondencja [167]
 12. pismo urzędowe [141]
 13. starodruk [135]
 14. odbitka [114]
 15. muzykalia [76]
 16. rozprawa doktorska [70]
 17. spisy [66]
 18. album [64]
 19. dzienniki urzędowe [61]
 20. rozkaz wojskowy [59]
 21. encyklopedia [54]
 22. kalendarz [52]
 23. informator [49]
 24. dyplom [46]
 25. materiały konferencyjne [45]
 26. telegram [44]
 27. statut [43]
 28. artykuł [41]
 29. biografia [39]
 30. bibliografia [39]
 31. zbiór wierszy [38]
 32. katalog [38]
 33. pamiętnik [34]
 34. program [31]
 35. jednodniówka [31]
 36. podręcznik [28]
 37. księga pamiątkowa [21]
 38. mapa [20]
 39. obwieszczenie [19]
 40. druk ulotny [17]
 41. rękopis powielony [16]
 42. broszura polityczna [15]
 43. podręcznik akademicki [13]
 44. odezwa [13]
 45. maszynopis [13]
 46. śpiewnik [12]
 47. podręcznik szkolny [12]
 48. monografia historyczna [12]
 49. ksiązka [12]
 50. księga adresowa [11]
 51. zaproszenie [10]
 52. słownik [9]
 53. antologia [9]
 54. atlas [8]
 55. monografia [7]
 56. wykład [6]
 57. opracowanie literackie [6]
 58. dokument piśmienniczy [6]
 59. literatura piękna [5]
 60. biuletyn [5]
 61. opracowanie historyczne [4]
 62. mowa [4]
 63. przewodnik [3]
 64. plany [3]
 65. odczyt [3]
 66. libretto [3]
 67. cennik [3]
 68. afisz teatralny [3]
 69. skrypt [2]
 70. praca dyplomowa [2]
 71. mapy [2]
 72. kurenda [2]
 73. instrukcja [2]
 74. dziennik [2]
 75. dokument ikonograficzny [2]
 76. dokument dźwiękowy [2]
 77. rozdział z książki [1]
 78. referat [1]
 79. nadbitka [1]
 80. modlitewnik [1]
 81. książka ; podręcznik akademicki [1]
 82. komunikat [1]
 83. inwentarz [1]
 84. formularz [1]
 85. dokument [1]
 86. almanach [1]
 87. adres hołdowniczy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. książka [753349]
 2. czasopismo [747624]
 3. gazeta [377893]
 4. sprawozdanie szkolne [316745]
 5. księga adresowa [69908]
 6. pocztówka [64299]
 7. fotografia [58683]
 8. rozprawa doktorska [52882]
 9. broszura [51061]
 10. spisy [48162]
 11. odbitka [43875]
 12. sprawozdanie [42253]
 13. informator [40768]
 14. bibliografia [39252]
 15. podręcznik akademicki [31825]
 16. starodruk [28188]
 17. kalendarz [24314]
 18. pamiętnik [20259]
 19. rękopis [19323]
 20. dzienniki urzędowe [19214]
 21. album [18738]
 22. księga pamiątkowa [17466]
 23. pismo urzędowe [13439]
 24. zbiór wierszy [13306]
 25. biografia [12941]
 26. mapa [12382]
 27. grafika [10899]
 28. encyklopedia [9375]
 29. monografia historyczna [8442]
 30. materiały konferencyjne [8163]
 31. korespondencja [7808]
 32. katalog [6970]
 33. muzykalia [6069]
 34. monografia [6049]
 35. atlas [5188]
 36. słownik [5100]
 37. jednodniówka [4792]
 38. ksiązka [4107]
 39. antologia [3978]
 40. podręcznik szkolny [3818]
 41. program [2718]
 42. skrypt [2467]
 43. druk ulotny [2351]
 44. śpiewnik [2335]
 45. maszynopis [2053]
 46. artykuł [1960]
 47. statut [1861]
 48. dokument piśmienniczy [1521]
 49. dyplom [1447]
 50. obwieszczenie [1342]
 51. odezwa [1309]
 52. broszura polityczna [1270]
 53. literatura piękna [1262]
 54. przewodnik [1230]
 55. podręcznik [1220]
 56. opracowanie historyczne [1040]
 57. rękopis powielony [943]
 58. telegram [886]
 59. biuletyn [849]
 60. plany [797]
 61. wykład [785]
 62. mowa [780]
 63. książka ; podręcznik akademicki [769]
 64. opracowanie literackie [764]
 65. mapy [703]
 66. dokument ikonograficzny [645]
 67. praca dyplomowa [583]
 68. dziennik [582]
 69. odczyt [524]
 70. almanach [353]
 71. rozkaz wojskowy [350]
 72. inwentarz [283]
 73. libretto [277]
 74. zaproszenie [247]
 75. cennik [197]
 76. instrukcja [151]
 77. kurenda [145]
 78. formularz [129]
 79. adres hołdowniczy [119]
 80. afisz teatralny [97]
 81. komunikat [85]
 82. referat [82]
 83. dokument dźwiękowy [42]
 84. nadbitka [31]
 85. rozdział z książki [19]
 86. dokument [17]
 87. modlitewnik [1]
Portal Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej powstał w ramach realizacji projektu „Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Nowy portal PBC pełni funkcje informacyjne i komunikacyjne oraz stanowi repozytorium obiektów cyfrowych
przechowywanych w postaci elektronicznych kopii książek, czasopism i innych dokumentów .
Serwis tworzony przez konsorcjum PBC
Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.0